Main Menu
 


PSL Sun Group Line

 สถิติวันนี้ 3 คน
 สถิติเมื่อวาน 12 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
314 คน
2393 คน
16754 คน
เริ่มเมื่อ 2015-09-04


ABOUT US
 

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท พี เอส แอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กลุ่มวิศวกรและทีมงานช่างที่มีแนวทางการคิด และการทำงานที่ตรงกันได้ก่อตั้งทีมทำงานขึ้นเมื่อ ค.ศ 2004 และต่อมาจึงได้ขอจดทะเบียนเป็น บริษัท ค.ศ 2009 เพื่อวัถตุประสงค์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และพัฒนามาตรฐานของงานก่อสร้างให้ดีขึ้น โดยตั้งมั่นที่จะสนองตอบให้กับลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด รวมทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนารูปแบบการทำงานก่อสร้าง ทั้งทางเทคนิค การประยุกต์ด้านการออกแบบ วิธีการทำงาน แม้กระทั่งการดำเนินการ โดยให้งานก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์และพิสูจน์ให้ลูกค้ารับทราบ
1 ) ต้องมีความน่าเชื่อถือ
2 ) ต้องเป็นที่น่าไว้วางใจ
3 ) ต้องได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งด้านวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม
4 ) ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรงต่อเวลา มีจรรยาบรรณทั้งทางวิชาชีพและคุณธรรม เพื่อเป้าหมายของเราที่จะสร้างแนวร่วมในการพัฒนาให้มากขึ้นในอนาคตต่อไป                วิสัยทัศน์               
เราจะเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำ
ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า
โดยยึดหลักมาตรฐานสากล                             พันธกิจ                            
เราสามารถรับผิดชอบงานที่ท่านไว้วางใจ
ให้เอย่างเต็มคึวามสามารถ
ตรงเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดคุณธรรม
คู่ควรที่ท่านวางใจ ในหลักปรัชญาและความเชื่อ


ประวัติการศึกษา และ การทำงานของกรรมการบริษัทฯ
 ประวัติการศึกษา และ การทำงานของกรรมการบริษัทฯ  
(ปารเมศณ์ ลำพาย)

ประวัติการศึกษา ( Education )
1.สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.โยธา ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ 2539  
   Bachelor Degree of Engineering ( Civil) B. Eng. Kasetsat University1996  
2.สมาชิกสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ( สามัญวิศวกรโยธา )
   Professional Civil Engineer Level of Thailand Engineer Council
3.ประธานรุ่นนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รุ่น 2535 และ วิศวกรรม E.49  
   Leader of Roi Et Vittarai school 2535 & E.49 Kasetsat Univesity


ประวัติการทำงาน ( Working Experience )
1.พ.ศ 2551 ผุ้ช่วยหัวหน้าแผนกวิศวกรรม บริษัท เอ็กซิม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   Assistance Chief Engineer at Exsym Corperation 2008
2.พ.ศ 2550 ผุ้จัดการโครงการ ฯ บริษัท บ้านสุขุมวิทย์ 1 จำกัด
   Project Manager at Baan Sukhumvit 1 CO.,Ltd . 2007
3.พ.ศ 2548 2549 ผุ้จัดการโครงการ ฯ บริษัท เรียล เอสเตท คอนซัลแตนท์ จำกัด
   Project Manager at Real Estate Consultance Co.,Ltd. 2006
4.พ.ศ 2547 ผุ้ช่วยผุ้จัดการโครงการ ฯ บริษัท ไทยซูมิเดน เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
   Asst Project Manager at Thaisumiden Engineering and Construction Co.,Ltd 2004
5.พ.ศ 2541 วิศวกรสนาม บริษัท ไทยซูมิเดน เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
   Site Engineer at Thaisumiden Engineering and Construction Co.,Ltd 1998
6. พ.ศ 2540 วิศวกรสนาม บริษัท ฟิลิป ฮอป แมนด์ จำกัด   
             
        

 ใบอนุญาติและทะเบียนการค้า
 

ใบอนุญาติและทะเบียนการค้า

  


PSL ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO.,LTD.


SOI NOUNCHAN17,NOUNCHAN ROAD,KLONGKOOM_

BUNGKOOM,BANGKOK ,10230_

TEL : 02 946 0553 & FAX : 02 946 0553

MOBILE 081-911 6112 & 089-0145 695

Email Address;
paramestlampai2009@hotmail.com& paramest@pslengineering.co.th


Copyright by  pslsungroup.com , All Rights Reserved.  Design : otnetwork.tht.in